Turistika v CHKO Vihorlat

07.12.2010 19:24

Z hľadiska rekreácie a turistiky má CHKO Vihorlat výnimočné postavenie. Samotná vrcholová kóta Vihorlatu má 1 075,4 m n. m. Je však v piatom stupni ochrany prírody. Obľúbenou rekreačnou oblasťou je Sninský kameň a Morské oko. Túto oblasť navštívi ročne až 60 000 návštevníkov. Významná a vyhľadávaná oblasť s možnosťou rekreácie sú Sninské rybníky v blízkosti mesta Snina. Pre turistov sú k najviac navštevovaným lokalitám vybudované turisticky značené chodníky, atraktívne sú vybudované cyklotrasy. Mesto Snina a obec Zemplínske Hámre spája asfaltová cesta s nádhernou prírodnou scenériou za každého počasia.

Sninský kameň

foto

Táto prírodná pamiatka patrí k najkrajším prírodným útvarom v celej oblasti pohoria Vihorlat. Rozprestiera sa na ploche 5,59 ha, z toho skalné plošiny zaberajú 1,62 ha. Má 1005 m n. m. Jeho skalné bralá sú vysoké 15 – 20 m v dĺžke 300 m. Je výsledkom lávových prúdov, ktorých vek je 10,4 až 0,5 mil. rokov. Samotné bralá majú charakter plošinového vrcholu, odkiaľ je pekný výhľad na Morské oko, okolité dediny a územie vystupujúce smerom od Vihorlatských vrchov. Skalné bralá sú sprístupnené železnými schodíkmi so zábradlím a sú súčasťou náučného chodníka Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky. Zemplínske Hámre – Sninský kameň (4 km: 1 hodina, 30 minút)

Morské oko

foto

Je národná prírodná rezervácia. Chránené územie zahŕňa jazero Morské oko a okolité bukové lesy, ktoré tvoria jeho ochrannú zónu. Jazero sa nachádza vo výške 618 m n. m. Jeho vznik pol podmienený mohutným zosuvom horniny v mladšom holocéne. Spôsobil prehradenie údolia potoka Okna a vytvoril jazero Morské oko. Národná prírodná rezervácia má výmeru 108,48 ha, z toho vodná plocha zaberá 13,8 ha. Jazero Morské oko predstavuje európsky unikát aj z hľadiska bohatého zastúpenia vzácnych druhov flóry a fauny.

Malé morské oko

foto

Je druhým najzachovanejším jazerom vo Vihorlatských vrchoch. Rozprestiera sa na výmere 2,07 ha, z toho vodná hladina je 0,33 ha. Táto prírodná pamiatka poskytuje názorný príklad procesu prirodzeného starnutia jazier. Je vhodným biotopom pre raka riečneho, ktorý tam aj skutočne žije.

Motrogoň

foto

Na ploche 60,63 ha od kóty Sninský kameň vystupuje národná prírodná rezervácia Motrogoň. Bola vyhlásená na ochranu prirodzených porastov bukovej javoriny a rašelinísk. Jej súčasťou je rašelinisko Hybkania s výmerou 2,09 ha a jazierko Kotlík s rozlohou 1,03 ha. Pôvodné jazero Hybkania zarastalo vodným rastlinstvom, ktoré po odumretí podmienilo vznik slatinovej rašeliny. Priemerná hrúbka rašeliny je 5,3 m, maximálne 10,8 m.

Východné Karpaty

Zachovalá horská krajina s množstvom turistických chodníkov. V existujúcich sídlach sa zachováva tradičná kultúra. Známe sú drevené kostolíky v obciach Hrabová Roztoka, Ruský Potok, Topoľa a Uličské Krivé. V obci Klokočov sa nachádza kostol z roku 1835, ktorý je pútnickým chrámom greckokatolických veriacich s významnou ikonou Panny Márie.

Mesto Snina

v meste Snina sa nachádza klasicistický kaštieľ z 18. storočia, studňa s Herkulom z roku 1841, ktorý bol odliaty v Zemplínskych Hámroch, kaplnka z roku 1847, kostol z roku 1751, upravený začiatkom 19. storočia maľbami majstrov Jordana a Kocha. K mestu prislúcha rekreačná oblasť Sninské rybníky s hotelom Kamei, dvoma bazénmi, tenisovými kurtmi, viacerými chatami, poskytujúcimi ubytovanie a stravovanie.

Mesto Humenné

v meste Humenné sa nachádza renesančný kaštieľ z roku 1610, postavený na mieste gotického vodného hradu, prestavený v rokoch 1760 – 1770. Dnes sa v ňom nachádza vlastivedné múzeum. Pred kaštieľom dominujú sochy leva a levice, odliate v zlievarni v Zemplínskych Hámroch. Centrum mesta je ukážkou modernej európskej architektúry. V mestskom parku nad kaštieľom je postavený skanzen.

Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava – obrovská vodná nádrž vhodná na letnú turistiku, rybárstvo, vidiecky turizmus, vodné športy. V okolitých lesoch a v poľovných revíroch je možnosť kvalitnej poľovačky.